62 procent lidí je obézních nebo má nadváhu


Obezita u nás i ve světě

Praha – Osvětová akce projektu Nebudu obézní ukázala alarmující stav české společnosti. Při vážení návštěvníků obchodního centra jich totiž jen 32 procent mělo zdravou (ideální) váhu. Čtvrtina lidí, kteří se u příležitosti Světového dne obezity postavili na váhu, pak měla BMI (index tělesné hmotnosti) vyšší než 30, což je hranice obezity, 39 procent lidí mělo tento index v rozmezí 25 až 30, což značí nadváhu. Čtyři procenta lidí pak měla podváhu.

Organizátoři akce, která trvala od jedné do šesti odpoledne, zvážili 133 lidí. Nejvíce vážil dvoumetrový muž, který měl 168 kilogramů a jeho BMI dosahovalo takzvané morbidní obezity. Průměrný věk všech zvážených byl 48 let. Převažovaly ženy, bylo jich 63 procent.

Výsledky vážení potvrzují dlouhodobou statistiku. „V České republice trpí obezitou podle oficiálních zdrojů více než 25 % dospělé populace. Když však sloučíme výskyt nadváhy a obezity, dojdeme k číslu, které přesahuje 70%. To jsou hodnoty převyšující evropský průměr. Za zvláště alarmující fakt považuji, že se výskyt obezity a nadváhy posouvá do mnohem mladšího věku,“ upozorňuje spolupracující lékařka projektu Nebudu obézní Šárka Svobodová z Ambulance III. Interní kliniky Fakultní polikliniky VFN.

Projekt Nebudu obézní na příkladech lidí, kteří se rozhodli pod dohledem odborníků zhubnout, ukazuje, že v dnešní době existují možnosti, jak s vahou bojovat. „Obezita je závažná nemoc. Bylo prokázáno více než 600 různých genů, které se podílí na vzniku a rozvoji obezity ze 40 – 70%.  I když je toto číslo poměrně vysoké, nelze přičítat nárůst výskytu obezity posledních desetiletí v populaci pouze dědičným vlohám. Ty se nemohly během posledních 30 let nijak významně měnit. Je zřejmé, že se na vzniku tedy podílí i mnoho dalších faktorů zevního prostředí – strava, nedostatek pohybu, stres a podobně,“ dodává lékařka Svobodová. Dodala, že lékaři v dnešní době mají k dispozici i léky, které slouží vždy jen jako pomocná berlička – přesto významná.


Všechny články

Taky chcete zhubnout?

Lidé, kteří se zapojili do projektu Nebudu obézní, se rozhodli se svojí váhou něco dělat. Nebáli se navštívit lékaře a začali víc řešit pohyb a stravu. Uvědomili si, že existují lidé, kteří jim dokáží pomoci. Zkuste to také.

Najít odborníka